Typy osobowości

16 Typy osobowości

Jeśli nie wiesz jakim typem osobowości jesteś, wykonaj test.

Co oznacza rozkład procentowy w Twoim typie osobowości?

Jeżeli na przykład w rozkładzie procentowym otrzymasz 55% dla wskaźnika E, Twój wynik będzie wskazywać na to, że masz dużo cech ekstrawertyka. Jednak jesteś mniej ekstrawertyczny niż osoba, której wynik pokazuje na przykład 90% E.

Jeśli twój wynik jest powyżej 80% F (F od feeling – uczucie), oznacza to, że Twoje uczucia dominują nad rozsądkiem. Zatem łatwo Cię urazić, bywasz za bardzo uczuciowy i masz skłonności do formułowania pochopnych wniosków. Z drugiej strony, wynik powyżej 80% T (T od thinking – myśleć) może oznaczać, że nie jesteś wrażliwy na uczucia innych. Czasem mówisz rzeczy, które inni odbierają jako nieprzyjemne lub obraźliwe.

Osoba, która osiągnęła wysoki wskaźnik J (J od judging – oceniać, osądzać) bywa postrzegana przez innych jako surowa i mało elastyczna. Z kolei wysoki wskaźnik P (P od perceiving - dostrzegać) może oznaczać, że jesteś roztargniony, niechlujny, niesolidny, co często wzbudza irytację Twojego otoczenia.

Czy możesz zmienić Swój wynik?

Twój wynik procentowy może się nieco zmieniać w miarę upływu czasu, w znacznym stopniu potrafi się do tego przyczynić osobowość Twojego partnera/partnerki. Co więcej, nasze zachowanie jest w stanie ulec zmianie dosyć szybko w wyniku nauczania i wnioskowania. Osobowość się ciągle tworzy i zmienia, jednak różnice pozostają mało widoczne nawet na przestrzeni lat..

Uzyskane przez Ciebie wyniki nie są ani lepsze ani gorsze. Aczkolwiek nasze słabe strony ujawniają się właśnie przy mniej lub bardziej skrajnych cechach osobowości.

Co może Ci dać wiedza o Twoim typie osobowości?

Chociaż nie możemy całkowicie zmienić swojej osobowości, dzięki testom osobowości jesteśmy w stanie poznać samych siebie, nasze słabe strony i ocenić nasze zachowania. Wiedza o samym sobie pozwala nam dalej pracować nad swoim zachowaniem i wzmacniać te cechy charakteru, które uważamy za ważne i cenione

 

ROZPOCZNIZ TEST
Use google now to search for more tests!